Jelen vagyunk!

Valamikor tavaly októberben, amikor e lap megalapításának gondolata és rögtön a neve is felmerült bennünk, az a szándék határozta meg a döntésünket, hogy kiszakadjunk a megcsontosodott keretekből. Gyötrő tapasztalatok birtokában jutottunk arra, hogy ma már az idők során teljesen összegyógyult, önérdekű és önfenntartó politikai, média- és szellemi struktúrák akadályozzák leginkább, hogy észszerű és újszerű megközelítések, megújulást kiváltó gondolatok keletkezzenek s terjedjenek Magyarországon. Pedig mi sem lenne üdvösebb, mint túljutni az ideológiai robotokon, a bélással működő politikai wurlitzereken, a szellemi termékek érdek szerinti csoportosítgatásán.

Az újság zöldmezős beruházásként jött létre, kiadójának tulajdonosai a szerkesztőség vezetői: Krajczár Gyula, Lakner Zoltán, Tóth Ákos. Saját vállalkozásunk minden felelőssége a miénk, elszámolással is csak a nyilvánosságnak, kollégáinknak és önmagunknak tartozunk. Ez a függetlenség a feltétele a tények és a folyamatok tiszta és világos vizsgálatának. A függetlenség persze nem értékmentesség. Higgadtan, szakmánk szabályait betartva tevékenykedünk. Hideg fejjel, de nem hideg szívvel. Munkánkat meghatározza az emberi jogok, a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a szabad nyilvánosság iránti elkötelezettség.

Nem tartozunk párthoz, nem építünk mozgalmat, de miközben mi magunk is igyekszünk közösségként működni, közösséget is szeretnénk teremteni a Jelen körül. Keressük annak lehetőségét is, hogy az Ön segítségével olyan helyekre is eljussunk, ahová nem ér el a független tájékoztatás. Gondolt már arra, hogy ebben Ön is segíthet? Gondolt arra, hogy hány ember élete változhat meg attól, ha hozzájuthatna az elfogulatlan hírekhez? A Jelen lehetőséget teremt arra, hogy Ön közvetlenül is segítsen. Fogadjon örökbe egy települést! Lépjen be a Jelen Mecénás Klubba és legyen büszke arra, hogy egy, a szívéhez közelálló település lakói az Ön segítségével ismerhetik meg a valóságot. A cél, hogy minél közelebb kerüljünk a vidéki lakossághoz, hogy a Jelen legyen a fodrászok, vendéglátók, orvosok, tanárok és minden, az értelmes szót áhító magyar ember lapja.